• Grovsoprummet har tagits bort från den 1/5 2019

    På grund av att inte många nyttjar grovsoprummet och att vi behöver ytan för att göra ett till barnvagns/rollatorrum har styrelsen beslutat att ta bort grovsoprummet.
    Vi hänvisar istället till återvinningscentralerna.

    TIDNINGSINSAMLING

    Tidningar kommer att kunna slängas i den gröna tunnan utanför huset fr.o.m. februari månad 2020. (OBS! En provperiod på två månader, för ev. förlängning under förutsättning att inte annat än tidningar slängs i tunnan (dvs annat skräp, såsom tomburkar, cigarettfimpar, kartonger av olika slag m.m.)

    Styrelsen