Årsstämman gick av stapeln den 24/9 kl. 19. 

/Styrelsen