Upphittad cykelnyckel söker ägare!

Upphittad cykelnyckel den 7/5 2020! Återfås mot beskrivning.

Styrelsen

styrelsen@ovader1.se

OBS!

I enlighet med Regeringens och Folkhälsomyndighetens direktiv angående Covid 19 har styrelsen beslutat att skjuta upp föreningens årsstämma till torsdagen den 24/9 2020 kl. 19.00.

/Styrelsen