Kontakta oss

Styrelsen sammanträder en gång per månad, i regel första måndagen i månaden (undantaget röda dagar).

Önskar du kontakt med styrelsen kan du antingen

maila till styrelsen@ovader1.se eller lägga en lapp i tipslådan utanför styrelserummet. (OBS! Inga akuta felmeddelanden i tipslådan då den endast töms 1 g/vecka.)

Styrelse:

Tommy Pettersson ordförande , port 3 vån 3

Anette Kyhlström sekreterare, port 3 vån 6

Andreas Wiman kassör, port 3 vån 4

Miguel (Myggan) Valera ledamot, port 3 vån 5

Karel (Kalle) Papica ledamot, port 3 vån 7

Suppleant;

Karin Wändahl, port 5